Do obowiązków Agencji należy:

 • rekrutacja pracowników zgodnie z zapotrzebowaniem Pracodawcy - Użytkownika
 • uzyskanie dla tych osób niezbędnych zezwoleń formalnych
 • sprowadzenie tych osób oraz ich zakwaterowanie
 • zatrudnienie ich jako pracowników Agencji
 • ubezpieczenie ich w ZUS
 • organizacja badań lekarskich dopuszczających pracownika do pracy
 • przeszkolenie w zakresie BHP w zakładzie Pracodawcy Użytkownika
 • obsługa prawna tych osób
 • udzielanie im wsparcia w sprawach życiowo ważnych

 

Do obowiązków Pracodawcy Użytkownika należy:

 • złożenie zapotrzebowania na pracowników cudzoziemców, z rozbiciem na zawody oraz sugerowany okres zatrudnienia na zasadach tzw. Leasingu pracowniczego czyli delegowania pracownika do Pracodawcy Użytkownika
 • wniesienie opłaty wstępnej jako zaliczki na koszty rekrutacji – w wysokości 200 zł + VAT za każdego pracownika. Pełny koszt rekrutacji – 900 zł netto będzie zwrócony w okresie trwania Umowy
 • przygotowania stanowiska pracy we współpracy z Agencją
 • przed dniem rozpoczęcia pracy stworzenie warunków do przeprowadzenia szkolenia bhp pracowników – ogólnego i stanowiskowego
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy
 • wyposażenie pracownika w odzież ochronną zgodnie z zaleceniami BHP
 • szkolenie stanowiskowe z obsługi maszyn i urządzeń

 

leasing pracowników z Ukrainy Katowiceleasing pracowników z Ukrainy Katowiceleasing pracowników z Ukrainy śląskrekrutacja pracowników na Ukrainie Katowicerekrutacja pracowników na Ukrainie śląskleasing pracowników Ukraina Katowiceleasing pracowników Ukraina śląskwynajem pracowników z Ukrainy Katowicewynajem pracowników z Ukrainy śląskagencja pracy Ukraina Katowiceagencja pracy Ukraina śląskpracownicy z Ukrainy leasing Katowicepracownicy z Ukrainy leasing śląskpracownicy z Ukrainy Katowicepracownicy z Ukrainy śląskagencja pracy Ukraińcy Katowiceagencja pracy Ukraińcy śląsk